Bericht van de gemeente

De gemeente is zich bewust van de slechte staat van de bestrating van het heringerichte deel van de binnenstad van Bolsward. Er is al een licht ongeval geweest.

(meer…)

Noteer alvast donderdagavond 10 maart in uw agenda, dan zal er weer een inspiratieavond zijn van Platform Bolsward. Deze avond zal vooral in het teken staan van de binnenstad van Bolsward. (meer…)

Uw mening telt, vandaar dat de gemeente Bolswarders oproept om een korte enquête in te vullen over de herinrichting van de binnenstad. Is het beter en veiliger geworden en zo ja voor wie?

Ook kunt u aangeven of er nog verbeterpunten zijn over bepaalde zaken. Hieronder de link naar de vragenlijst

https://survey.sudwestfryslan.nl/herinrichting-bolsward/

Het afgelopen jaar is de 1e fase van de doorgaande route van het centrum van Bolsward heringericht. Al tijdens de voorbereiding van de herinrichting zijn opmerkingen gemaakt door bewoners, ondernemers en bezoekers. En is op voorhand ook afgesproken om na realisatie te evalueren, en dat gaat nu gebeuren. (meer…)

Op 4 november hield Platform Bolsward een inspiratieavond. Het Marnecollege had daarvoor gastvrij haar deuren opengesteld. Nadat de QR-codes op de corona-app gecontroleerd waren vonden zo’n zestig man hun weg naar de 1e verdieping waar zij ontvangen werden met koffie, thee en een soort toffee-taartje, gemaakt door leerlingen van het Marne.

(meer…)

Donderdag 4 november aanstaande organiseert Platform Bolsward een inspiratie avond voor de inwoners van Bolsward en omgeving. Tijdens de avond wordt u geïnformeerd over verschillende projecten die actueel zijn in Bolsward.

(meer…)

Bijna alle raadsfracties stemden donderdagavond in met het vaststellen van de gebiedsvisie Het Groene Hart van Bolsward. Alleen GBTL is tegen. De belangrijkste opdracht nu: samen met de inwoners en belanghebbenden kijken naar een strategie voor de uitvoering van het wensenlijstje.

Want de visie behelst veel aspecten. Van de ontwikkeling van het sportcomplex naar een sportpark -dit is letterlijk de ondertitel van de in december 2020 opgestelde gebiedsvisie- tot verkeersveiligheidskwesties rondom de Snekerstraat. En ook de mogelijke komst van een supermarkt, waarvoor nog steeds ruimte is in de plannen. (lees verder op de site van de Leeuwarder Courant)

De gemeenteraad heeft donderdag 29 januari unaniem besloten dat het Bolswarder zwembad voor minimaal 5 jaar open blijft! De geplande sluiting per 1 januari 2021 die eerder werd uitgesteld tot 1 juli van dit jaar is daarmee van de baan.

Op korte termijn is de toekomst van het zwembad veilig gesteld en op langere termijn lonken mogelijkheden in de uitwerking van de gebiedsvisie het Groene Hart rond Sportpark het Bolwerk. Het ingediende plan voor duurzame exploitatie heeft de gemeenteraad doen inzien en overtuigen dat Bolsward massaal achter het zwembad staat.

De werkgroep Zwembad Bolsward is enorm blij en dankbaar voor de overweldigende steun vanuit Bolsward. Want er kwamen vele sponsoren en vrienden voor het zwembad.

Nu wil de werkgroep door naar de volgende fase, de uitvoering van verder plannen. Hierbij kunnen ze alle hulp gebruikengebruiken. Meld je daarom aan als vriend, sponsor, vrijwilliger! Via onze site www.zwembadbolsward.nl

Werkgroep Zwembad Bolsward: Astrid Bangma, Dirk Jan de Rouwe, Jacqueline Brouwer ,Rene Tiesma, Sjoerd IJdema, Tineke De Rijke, Tineke Breeuwsma,

Foto Martina Ketelaar Fotografie

Draag jij het zwembad in Bolsward een warm hart toe? Met een bijdrage van 12,50 euro per jaar word jij beste vriend van Ons Zwembad. Samen met jou bouw je dan mee aan de toekomst van “Ons zwembad”.

Klik hier om vriend te worden

17 december presenteerde wethouder Erik Faber de gebiedsvisie Het Groene Hart van Bolsward. Namens een zeer grote groep van verschillende verenigingen, stichtingen, bedrijven en omwonenden werd een gezamenlijke zienswijze verstuurd naar de gemeenteraad en het college. Deze kunt u hier inzien en downloaden

Als reactie hierop heeft ook Sporthart Bolsward haar zienswijze op deze gebiedsvisie verstuurd.

Deze kunt u hier inzien en downloaden.