Wat doen we

Platform Bolsward

Platform Bolsward doet in principe twee dingen:

  1. Platform Bolsward waakt over de juiste procesgang. Zij hoedt het draagvlak in de stad en laat de inhoud en de uitkomst over aan de discussie. Platform Bolsward is aanspreekpunt voor bewoners en instanties binnen en buiten Bolsward, om door te verwijzen naar verantwoordelijke loketten of besluitvorming binnen processen te helpen realiseren. Waar nodig, gevraagd of op eigen initiatief neemt zij een rol in veelal overstijgende projecten of processen, die spelen in of rond Bolsward.
  2. Ontwikkeling, doorontwikkeling en bijstelling van een breed gedragen en gedeelde toekomstvisie om de komende jaren als kapstok en richtinggever te laten dienen.

Platform Bolsward treedt NIET op als belangenbehartiger of vertegenwoordiger van bestaande geledingen in de stad. Ze vormt GEEN nieuwe bestuurslaag.

Hoe doen we dat

Als onafhankelijke partij

Platform Bolsward faciliteert processen ´van vraag of idee tot besluit´! Platform Bolsward tracht allereerst een verzoek of idee ´onder te brengen´ bij bestaande geledingen in de stad. Zij treedt niet op ´in plaats van´ of ´namens´. Bij overstijgende thema´s of processen waakt zij over een juiste procesgang en hoedt over het behoud van voldoende draagvlak binnen de Bolswarder Gemeenschap.

Platform Bolsward brengt als onafhankelijke partij binnen een (project)vraag de verschillende belangen in kaart, brengt vervolgens, eventueel via een werkgroep, de betrokken partijen aan tafel om waar mogelijk stappen naar oplossingen te faciliteren. Platform Bolsward gedraagt zich als neutraal voorzitter en beperkt zich tot het proces. Ze vormt geen standpunt over inhoud. Na conclusie en rapportage staat het alle partijen vrij voor eigen belang te blijven opkomen.