Platform Bolsward

Als onafhankelijk intermediair
Aanjager van besluitvorming

Lees meer
Platform Bolsward

Als onafhankelijk intermediair
Aanjager van besluitvorming

Meer over onze organisatie

Wie zijn we

Platform Bolsward is op 1 januari 2016 opgericht

Hoe ga je om met vraagstukken, die vaak de gehele stad betreffen en veelal overstijgend zijn voor de bestaande organisaties. Met een honderdtal stadgenoten, die zich de leefbaarheid van de stad Bolsward aantrekken, is in een aantal sessies het advies naar boven gekomen om een onafhankelijk Platform in Bolsward op te richten.

Platform Bolsward als onafhankelijk intermediair tussen Stad en relevante partijen. Platform Bolsward als onafhankelijk aanjager van besluitvorming in veelal overstijgende maatschappelijke thema´s als:

Agenda

Wat is de Werklijst van Platform Bolsward

Vanuit de eerder in de stad gehouden “Petearen” zijn de thema’s, vraagstukken naar voren gekomen die spelen in de stad. Via de contactpersonen in Platform Bolsward blijven we in contact met de partijen, die in de thema’s actief zijn en achterhalen we of er “ondersteuning”, of andere “betrokkenheid” van Platform Bolsward gewenst of nodig is.

Lees meer