Organisatie

Stichting Platform Bolsward

Als rechtsvorm is gekozen voor Stichting welke mettertijd over kan gaan in een coöperatie of vereniging. Platform Bolsward is géén nieuwe bestuurslaag maar een faciliterend platform met voldoende draagvlak in de stad. Een open en transparant werkend comité met vertegenwoordigers uit de publieke thema’s die voor Bolsward relevant zijn. De leden van Platform Bolsward zijn personen, die affiniteit hebben met Bolsward en de beschreven thema´s. Ze worden aangedragen vanuit de publieke thema´s. Organisaties welke actief zijn binnen deze thema´s wordt gevraagd kandidaten voor te dragen. Platform Bolsward werkt zonder vast voorzitterschap.

Huidige platformleden:

Vacant – Onderwijs 

Titia Hooghiemstra-Sociaal domein

Ton Visser – Media & Zorg

Marten Hylkema- Ondernemers & Innovatie

Daniel Nauta – Cultuur & Samenleving 

Sjoerd IJdema – Sport & Wonen 

Martina Ketelaar – Merk & Marketing