Wat is de Werklijst van Platform Bolsward

Wat is de Werklijst van Platform Bolsward

Vanuit de eerder in de stad gehouden “Petearen” zijn de thema’s, vraagstukken naar voren gekomen die spelen in de stad. Via de contactpersonen in Platform Bolsward blijven we in contact met de partijen, die in de thema’s actief zijn en achterhalen we of er “ondersteuning”, of andere “betrokkenheid” van Platform Bolsward gewenst of nodig is.

De vraagstukken en/of thema’s komen op een werklijst, waarin prioritering aangebracht wordt en waar we een planning bij zetten, met namen van leden van het Platform Bolsward en anderen.

Wat gaan we wel doen en wat niet, wie zijn er bij betrokken en hoe zetten we het in de tijd.

In de geplande overleggen van Platform Bolsward, rapporteren we naar elkaar, delen we ervaringen, leren we van elkaar, evalueren we, stellen we bij indien nodig enz.

Daarnaast communiceren we periodiek de werkzaamheden in de stad via de informatieve inloop bijeenkomsten en nieuwsbrieven.

Laat een reactie achter
  • * Uw reactie wordt geplaatst na goedkeuring