Drukke inspiratieavond Platform Bolsward

Drukke inspiratieavond Platform Bolsward

Op 4 november hield Platform Bolsward een inspiratieavond. Het Marnecollege had daarvoor gastvrij haar deuren opengesteld. Nadat de QR-codes op de corona-app gecontroleerd waren vonden zo’n zestig man hun weg naar de 1e verdieping waar zij ontvangen werden met koffie, thee en een soort toffee-taartje, gemaakt door leerlingen van het Marne.

200 woningen in Bolsward Oost

Er stonden vier onderwerpen op de agenda. Het eerste was Wonen in Bolsward Oost. Na een korte inleiding van spreekstalmeester van de avond, Ton Visser, stak projectmanager van de gemeente Theo Cuperus van wal. Uit onderzoek blijkt dat er in Bolsward behoefte is aan zo’n 200 tot 260 woningen. Bedoeling is dat 200 daarvan gebouwd worden ten oosten van Ugolaan en 60 op andere plekken in de stad.

Het gebied in Bolsward Oost wordt opgedeeld in verschillende eilanden. Idee is dat daar een soort hofjes op gebouwd worden. De auto is te gast in de wijk en er worden fietspaden aangelegd, zodat je straks sneller met de fiets in het centrum bent dan met de auto.

Het is nadrukkelijk de bedoeling dat het een inclusieve wijk wordt. Vandaar dat er allerlei verschillende huizen komen. Vrijstaand, rijtjes, koop, huur, sociale woningbouw, senioren- en starterswoningen. Van alles wat. Stap voor stap zal het plan in 8 jaar tijd gerealiseerd worden.

Duurzaamheid is een van de sleutelwoorden. Als het even kan zal gewerkt worden met aardwarmte en zonnepanelen.

Het plan zal per eiland ontwikkeld worden. De woningen zullen ook per eiland op de markt gebracht worden. Het noordelijkste eiland is bestemd voor ecologische woningbouw.

Milieustraat verdwijnt wellicht uit Bolsward

Volgende onderwerp: de huisvesting van de Buitendienst van de gemeente. Ambtenaar Richard Teppema vertelt. Bedoeling is dat de Buitendienst, die nu nog verspreid is over verschillende locaties in de gemeente, verhuist naar één centraal punt. Door de gunstige ligging is daarvoor gekozen voor het terrein naast de Milieustraat in Bolsward.Het nieuw in te richten terrein moet aan een aantal vereisten voldoen. Er moet meer dan voldoende ruimte zijn om het gemeentelijke wagenpark te parkeren. En er moet een werkplaats verrijzen voor schadeherstel en onderhoud. Inmiddels zijn er tekeningen gemaakt. En wat blijkt? Er is eigenlijk op die plek te weinig ruimte voor Buitendienst én Milieustraat. Medeoorzaak daarvan is de rotonde die naast de locatie is gepland, min of meer op de plek waar nu de stoplichten staan. Gevolg van deze situaties is dat de Milieustraat in Bolsward opgedoekt wordt. Althans dat is het plan. Als dat uitgevoerd wordt betekent dat dat de inwoners van Bolsward voortaan naar Sneek zullen moeten rijden om hun grofvuil in te leveren. Voor inwoners van Makkum wordt het helemaal een lang ritje.

Meer bezoekers zwembad

Na de pauzegeeft Tineke Breeuwsma in ‘de minuut van’ een korte update van de ontwikkelingen rondom het zwembad: er is inmiddels een nieuw bestuur samengesteld, het dak van het zwembad wordt hersteld en de beweegbare bodem is gemaakt. Er komen ook meer bezoekers. Vrienden en sponsoren kunnen binnenkort hun bijdrage overmaken.

Van sportcomplex naar sportpark

Daarna is het de beurt aan Marcel Faase. Hij licht de Gebiedsvisie Groene Hart toe. Er is een landschapsarchitecte in de hand genomen. Die is met een prachtig ontwerp gekomen. De achterliggende gedachte van het plan is dat het huidige sportcomplex verandert in een sportpark. De zienswijze die nu op tafel ligt, is inmiddels ondertekend door 34 partijen uit Bolsward. Dus er is een ruime steun voor. Maar… er is veel geld voor nodig om het plan uit te voeren. De heer Faase ziet een proces voor ogen waarin Bolsward en Gemeente nauw met elkaar samen moeten werken. Wat kan de Gemeente van Bolsward verwachten en wat kan Bolsward van de Gemeente verwachten? Meerdere malen haalt hij als lichtend voorbeeld de wijze aan waarop Bolsward en Gemeente samenwerkten om het zwembad voor de ondergang te behoeden. Eenzelfde soort samenwerking ziet hij ook hier voor ogen.

Voordelen aquaduct in de A7

Volgende onderwerp: een aquaduct ter vervanging van de brug in de A7. Doet Boermans neemt het woord. Zij is een vurig voorstandster van het plan en fungeert al jaren met een groep medestanders als vliegwiel om het project een stap dichterbij te brengen. Grote voordelen van het aquaduct: minder lawaaioverlast, minder uitstoot van fijnstof, ruimtelijke kwaliteitsverbetering (Bolsward zou ook naar het zuiden uit kunnen breiden), impuls voor de recreatie (toeristen kunnen dan immers zo de stad in varen). Kortom, beter voor de bewoners, beter voor de economie, beter voor de recreatieve ontwikkeling. Doet staat in nauw contact met de gemeente. Wordt vervolgd.

Behoefte aan participatieprojecten voor leerlingen Marne

Als laatste spreker houdt Esther Jorritsma, lerares op het Marne College (en lid van Platfom Bolsward), een vurig pleidooi om leerlingen van het Marne meer te laten participeren in de mienskip. Het mes snijdt aan twee kanten: klussen van allerlei aard kunnen geklaard worden en de leerlingen kunnen hun goede wil en vaardigheden tonen. Ieder die daarvoor een goed project voor ogen heeft kan dat melden bij haar of het Marne College.

Het is al dik na tienen als Ton Visser de drukke avond na een laatste vragenronde afsluit.

Laat een reactie achter
  • * Uw reactie wordt geplaatst na goedkeuring