Sporthart Bolsward

Stichting Sporthart Bolsward is opgericht in 2013 door een vijftal mensen begaan met de toekomst van de sport in Bolsward. Vanwege overeenkomstige uitgangspunten en ambities is Stichting Sporthart Bolsward sinds 2018 gelieerd aan Platform Bolsward.

Op dit moment bestaat Sporthart Bolsward uit de volgende leden

Sjoerd IJdema (voorzitter & link naar Platform Bolsward)

René Tiesma (secretaris)

Theo Stor (penningmeester)

Erik Negerman (algemeen lid)

Willem Nieuwenhuis (algemeen lid)

Onze ambitie is om een onafhankelijke katalysator te zijn ter verbetering van het sportklimaat in Bolsward door stimulering van samenwerking tussen verenigingen met speerpunt centraal sportpark Het Bolwerk.

Een aantal belangrijke woorden verdienen nadere toelichting

Onafhankelijk

Sporthart denkt onafhankelijk en in het algemene belang van de sport in Bolsward. Als leden hebben we vaak verbondenheid en affiniteit met bepaalde sport(verenging)en maar we kiezen geen partij.

Katalysator

Sporthart brengt als onafhankelijke partij binnen een (project)vraag de verschillende belangen in kaart, brengt vervolgens, eventueel via een werkgroep, de betrokken partijen aan tafel om waar mogelijk stappen naar oplossingen te faciliteren (b.v. organiseren, meedenken, meehelpen, verenigen). Sporthart beperkt zich tot het proces. Ze vormt geen standpunt over inhoud. Na conclusie en rapportage staat het alle partijen vrij voor eigen belang te blijven opkomen.

Samenwerking

Wij geloven dat samen werken tot meer resultaat leidt. Bolsward is een kleine stad met meer dan 20 sport gerelateerde verenigingen en stichtingen met evenzoveel besturen, leden, sponsors, vrijwilligers, accommodatie en materialen. Gezamenlijk optrekken op welk onderdeel dan ook kan veel winst opleveren.

Sportpark Het Bolwerk

Zonder dat we er wellicht nog bij stilstaan hebben we een uniek sportterrein, in het hart van onze stad. Een groene long, centraal en verbonden met alle kanten van de stad. Een plek om te koesteren en nog beter te benutten volgens Sporthart. Overigens betekent dit niet dat we ons hier alléén op richten en geen oog hebben voor de overige locaties waar sport beoefend in Bolsward.

Je kunt contact opnemen met Sporthart Bolsward via email op