Raad akkoord met gebiedsvisie Groene Hart

Raad akkoord met gebiedsvisie Groene Hart

Bijna alle raadsfracties stemden donderdagavond in met het vaststellen van de gebiedsvisie Het Groene Hart van Bolsward. Alleen GBTL is tegen. De belangrijkste opdracht nu: samen met de inwoners en belanghebbenden kijken naar een strategie voor de uitvoering van het wensenlijstje.

Want de visie behelst veel aspecten. Van de ontwikkeling van het sportcomplex naar een sportpark -dit is letterlijk de ondertitel van de in december 2020 opgestelde gebiedsvisie- tot verkeersveiligheidskwesties rondom de Snekerstraat. En ook de mogelijke komst van een supermarkt, waarvoor nog steeds ruimte is in de plannen. (lees verder op de site van de Leeuwarder Courant)

Laat een reactie achter
  • * Uw reactie wordt geplaatst na goedkeuring