Platform Bolsward pleit voor plan “Groene Hart”

Platform Bolsward pleit voor plan “Groene Hart”

Platform Bolsward heeft een drukke maand achter de rug. Allereerst het zwembad. Een brede werkgroep is met een raadscommissie aan de slag gegaan om te onderzoeken of een doorstart mogelijk is. De eerste overleggen hebben inmiddels plaatsgevonden. De contouren van een goed plan staan in de steigers.

Daarnaast bemoeit het Platform zich intensief met de gebiedsvisie ‘het Groene Hart’. Dat is het gebied waar de sportvelden liggen. Al jaren wordt over de ontwikkeling daarvan gepraat. Voor Bolsward is het belangrijk dat de maatschappelijke voorzieningen in dat gebied voorrang krijgen boven de commerciële. Denk aan het zwembad en aan kleedruimtes en kantine voor voetbal en andere sporten. Denk ook aan wandel- en fietspaden en veel groen. Hoe kan dat zo goed mogelijk gerealiseerd worden waarbij ook rekening gehouden wordt met de veiligheid? Het Platform probeert de belangen van alle gebruikers te bundelen om op die manier een eenduidig en krachtig signaal af te geven bij gemeenteraad en college, zodat zij weten wat de inwoners van Bolsward zelf willen. Wat het Platform betreft worden beslissingen nu niet nog langer uitgesteld, maar worden er knoppen doorhakt en wordt er doorgepakt.

5 reacties
  1. Het Groene sporthart moet altijd blijven.
    Waar vind je in het hart van de stad zoiets moois.
    Op deze wijze komt ook het Hoog bolwerk er heel mooi uit, Dus geen bebouwing in het sporthart.

  2. Sportvelden zwembad tennisaccodomatie sporthal centraal in Bolsward . Mooie verbinding tussen Bolsward oude gedeelte en nieuwe gedeelte. Woon dit jaar 10 jaar niet meer in Bolsward. Zie dit maar als een suggestie. Succes!

  3. Ik vindt het mooi zo, dus houwe zo. Wel zou ik een losloop gebied voor honden willen en daar is wel ruimte voor, gezien de ruimte achter het zwembad naast de camping of een wandelroute tussen de velden en de tennisbanen áls losloop gebied.

  4. Meer bomen in de stad , zie oude foto`s , allemaal groen. Wees zuinig op alles wat er nog staat. Kappen met bomen die misschien nog een tijdje meekunnen.

  5. Laat deze groene longen in het hart van Bolsward alstublieft intact. Binnenkort wordt er een nieuwe wijk aangelegd. Daarmee komt dit gebied nog meer centraal te liggen. Een losloopgebied voor honden zou veel toevoegen. Het zwembad is erg belangrijk. Persoonlijk ben ik erg blij met de “Stepbaan/IJsbaan”.

Laat een reactie achter
  • * Uw reactie wordt geplaatst na goedkeuring