Platform Bolsward pleit voor plan “Groene Hart”

Platform Bolsward pleit voor plan “Groene Hart”

Platform Bolsward heeft een drukke maand achter de rug. Allereerst het zwembad. Een brede werkgroep is met een raadscommissie aan de slag gegaan om te onderzoeken of een doorstart mogelijk is. De eerste overleggen hebben inmiddels plaatsgevonden. De contouren van een goed plan staan in de steigers.

Daarnaast bemoeit het Platform zich intensief met de gebiedsvisie ‘het Groene Hart’. Dat is het gebied waar de sportvelden liggen. Al jaren wordt over de ontwikkeling daarvan gepraat. Voor Bolsward is het belangrijk dat de maatschappelijke voorzieningen in dat gebied voorrang krijgen boven de commerciële. Denk aan het zwembad en aan kleedruimtes en kantine voor voetbal en andere sporten. Denk ook aan wandel- en fietspaden en veel groen. Hoe kan dat zo goed mogelijk gerealiseerd worden waarbij ook rekening gehouden wordt met de veiligheid? Het Platform probeert de belangen van alle gebruikers te bundelen om op die manier een eenduidig en krachtig signaal af te geven bij gemeenteraad en college, zodat zij weten wat de inwoners van Bolsward zelf willen. Wat het Platform betreft worden beslissingen nu niet nog langer uitgesteld, maar worden er knoppen doorhakt en wordt er doorgepakt.

Laat een reactie achter
  • * Uw reactie wordt geplaatst na goedkeuring