Platform Bolsward kijkt even (stil) achterom… en positief vooruit.

Platform Bolsward kijkt even (stil) achterom… en positief vooruit.

Eind 2018 is onderstaande tekst verstuurd naar het Bolswards Nieuwsblad, maar helaas niet geplaatst. Toch is het belangrijk om te weten op welke manier Platform Bolsward zich beweegt door de Bolswarder vraagstukken. Tekst is wel iets aangepast, een gelukkig nieuwjaar wensen leek ons in Maart wat al te ver op het jaar vooruitlopen.

Platform Bolsward kijkt even (stil) achterom… maar vooral positief vooruit.

Maar de stad staat natuurlijk nooit stil. Er gebeurde weer van alles in 2018. Hier een greep uit enkele onderwerpen waar wij als Platform het afgelopen jaar bij betrokken waren. Sommigen projecten zijn inmiddels afgerond. Aan andere wordt nog volop gewerkt. Ook dit jaar zullen we ons best doen om projecten voor Bolsward in zo goed mogelijke banen te leiden. Inmiddels hebben we de eerste succesvolle bijeenkomst gehad en liggen een aantal vergaderingen alweer achter ons.

Binnenstad Bolsward

De binnenstad van Bolsward krijgt een flinke facelift. Die wordt in drie fases uitgevoerd. De Appelmarkt en omgeving zijn inmiddels opgeknapt. Nieuwe bomen, nieuwe bestrating. Let vooral ook op de mooie klinkerpatronen voor de winkels, geheel in overstemming met hoe het vroeger was. Nieuwe aanwinst: de brede aflopende trap naar de gracht voor de Wijnberg. Afgelopen zomer al de favoriete plek van menig toerist en bewoner.

Tweede fase was het Broereplein. Inmiddels ook uitgevoerd. Van rommelig achteraf-plein met een onduidelijke bestemming veranderde het in een meer sfeervol plein dat deels fungeert als een soort bordes van de Broerekerk. Plein en kerk versterken elkaar. Er worden komend jaar nog een aantal bomen langs de Jongemastraat geplaatst, die de intimiteit van het plein versterken. Het zou de levendigheid vergroten als er op het gebied van horeca nog iets gerealiseerd zou kunnen worden.

Voor de lantaarnpaal van het Broereplein wordt een geschikte plaats in de binnenstad gezocht, deze wordt geïntegreerd in de herinrichting.

Platform Bolsward heeft de werkgroep herinrichting binnenstad geïnitieerd en sluit aan bij vergaderingen. De werkgroep bestaat uit bewoners, ondernemers, een afgevaardigde van stichting bolswards historie en gemeente.

De komst van de vleermuis op het Broereplein

De vleermuis. Veel besproken maar uiteindelijk omarmd. Iedereen is er inmiddels aan gewend. Hij staat er met zijn gespreide vleugels alsof hij er al jaren staat. Het water gutst klaterend uit zijn bek. Duizenden mensen hebben zich inmiddels al vereeuwigd op zijn nek. In mei was hij het middelpunt van officiële openingsfeest van 11-Fountains, een van de hoofdprojecten van Culturele Hoofdstad.

Platform Bolsward heeft de werkgroep geïnitieerd bestaande uit bewoners, stichtingen, monumentenzorg, ondernemers en gemeente. PB heeft ondersteuning gegeven aan die werkgroep en project 11fountains.

Het Stadhuis

Derde fase is de herinrichting van het stadhuis. Ook daar is inmiddels mee begonnen. het stadhuis is leeggehaald. Het waardevolle interieur is opgeslagen in een klimaatneutrale ruimte, waar het wacht op de herinrichting medio 2020. Het archeologisch onderzoek ter plaatse is afgerond zodat het uitmeten kan beginnen.
Op 12 september, tijdens een inloopavond van Platform Bolsward, had iedereen de allerlaatste mogelijkheid om het stadhuis van binnen te zien. Op de avond kwam weer van alles aan bod, maar vooral de verbouwing van het stadhuis werd uitgebreid toegelicht. Wat gaat er gebeuren? In het stadhuis komt het Historisch Centrum Westergo, het gemeentearchief met alle documenten van maar liefst zes van de elf steden. Daarnaast komen er drie musea, de bibliotheek, het gemeenteloket en een horecavoorziening. De ingrijpende verbouwing is inmiddels gestart. Lange tijd zal het stadhuis niet meer toegankelijk zijn. Maar mooi dat het wordt.

Platform Bolsward is nauw betrokken bij besluitvorming en wijst gemeente en werkgroepen voortdurend op het belang van een goede communicatie met de stad en haar bewoners. 

Website Bolsward.nl

De website door Bolswarders voor Bolswarders. Www.bolsward.nl is vanaf het Pinksterweekend 2018 live gegaan. Het is de bedoeling dat op de site alles te vinden is wat Bolsward zo bijzonder maakt. Wat er te doen is, wat de geschiedenis is, wat er op toeristisch gebied allemaal te beleven is, welke woonwijken er zijn, welke hotels, welke B&B’s, noem het maar op. Als het over Bolsward gaat zou je het er moeten kunnen vinden. De site is een soort van levend organisme. Als Bolswarders hebben we gezamenlijk de verantwoordelijkheid om de site up to date te houden. Dus heb je foto’s van recente evenementen, wil je een actie van je school of sportclub communiceren of wat dan ook, kom maar op en vermeldt het op de site. Ga naar Bolsward.nl

Platform Bolsward is mede-initiatiefnemer van deze website, het is nu aan de gebruikers om er een succes van te maken.

Verkeersproblematiek Bolswarder binnenstad

En dan natuurlijk de “never ending story” van het verkeer in de binnenstad. Moet het blijven zoals het is, moet het eenrichtingverkeer worden of moet de binnenstad compleet verkeersvrij worden? Platform Bolsward heeft een werkgroep geïnitieerd bestaande uit ondernemers en bewoners. Deze zijn druk doende om samen met de gemeente alle pro’s en contra’s onder de loep te nemen.

Platform Bolsward heeft de werkgroep geïnitieerd en sluit aan bij de vergaderingen van deze.

De N359, de weg rond Bolsward

De bedoeling is dat er ter bevordering van de verkeersveiligheid op drie plekken fietstunnels onder de weg komen. Op initiatief van Platform Bolsward hebben een aantal bewoners plaatsgenomen in de werkgroep die hiervoor opgericht is.

Platform Bolsward heeft de werkgroep geïnitieerd en wordt door de leden van de werkgroep op de hoogte gehouden van keuzes en vorderingen.

Sporthart Bolsward

Sporthart Bolsward heeft haar visie kenbaar gemaakt en wacht de huidige ontwikkelingen af. Sporthart Bolsward zal vanaf nu functioneren als een werkgroep onder Platform Bolsward.

Zwembad.

Tijdens de laatste bijeenkomst hebben we kunnen horen dat het gezamenlijke streven om het zwembad voor Bolsward te behouden in een positieve vaart zit.

Platform Bolsward verbind de partijen en ondersteund waar nodig een optimalisatie van de samenwerking.

De minuut van…

Op de inloopavonden van het Platform is sinds 2018 een nieuw onderdeel toegevoegd: ‘De minuut van…’. Daarin wordt in korte tijd een onderwerp toegelicht. Afgelopen jaar en 6 maart 2019 kwamen daarbij onder andere de volgende onderwerpen aan bod:
Sociaal collectief

Dementie-vriendelijk Bolsward

Frisian Foodture

Het zwembad. Voortgang en ontwikkelingen

Stichting BOP

De Boalserter Energie Koöpereaazje (DeBo),

Koopmanswelvaren

Aquaduct kruiswater

Ecowijk Bolsward

Wonen Bolsward

Paardenhal

Op naar 2019

Oh ja, Vrijdag 18 januari organiseerde  Marne theater Bolsward in samenwerking met Platform Bolsward het maatschappelijke theaterstuk “Niemand wacht op je”. Over betrokkenheid, invloed van de burger en politieke inspiratie. Aansluitend was er een nagesprek over deze onderwerpen. Circa 50 bezoekers voor dit enerverende stuk.

Op naar een mooi jaar, we houden u op de hoogte.

 

Laat een reactie achter
  • * Uw reactie wordt geplaatst na goedkeuring