“Het Groene Hart” Brief aan college en gemeenteraad

“Het Groene Hart” Brief aan college en gemeenteraad

Geacht college, Geachte Raad, Beste Bolswarders.

De afgelopen weken zijn er in Bolsward vier bijeenkomsten gehouden over de gebiedsvisie “Het Groene Hart”. Dit is ruwweg het gebied dat het sportpark beslaat, de Sneekerstraat en het gebied ertussen samen met de omliggende randen.

Voor het gebied is een visie gemaakt waarvoor landschapsarchitect Anneke Nauta de input van de gemeente, de gebruikers, de omwonenden en de ondernemers in dit gebied, vertaald heeft. Het definitieve rapport is nog niet verstrekt aan de betrokkenen in Bolsward. Men is zeer nieuwsgierig of de veelbelovende schetsen van Anneke Nauta uitgewerkt zijn in het rapport en of daar een gedegen plan van uitvoering aan gekoppeld is.
Het lijkt erop dat de puzzel, lees de bouw van de Lidl en de benodigde parkeerplaatsen (DS 15) waar al jaren over gesproken wordt, haar voltooiing nadert.

Er spelen uiteenlopende vraagstukken: de discussie over de Lidl, de onveiligheid van de Sneekerstraat, het voorbestaan van het zwembad Vitaloo, de accommodatie voor het voetbal in Bolsward en de vragen over locaties voor cultuur en evenementen. De Lidl is vooral een vraagstuk over omvang en het beslag op parkeerplekken. Dat probleem lijkt
alleen opgelost te kunnen worden door aanspraak te maken op grond die nu door SC Bolsward als voetbalveld wordt gebruikt. Dat vraagt een zorgvuldige afweging en timing bij de uitvoering van de
voorgestelde visie.

Er zullen uiteindelijk knopen doorgehakt moeten worden. Voor Bolsward is het van belang dat de maatschappelijke voorzieningen niet het onderspit delven ten opzichte van de commerciële belangen.
Leefbaarheid, sportvoorzieningen, groen en veiligheid zijn belangrijk voor Bolsward. Als het gaat om kiezen voor deze noodzakelijke maatschappelijke voorzieningen dan is het belangrijk dat de gebruikers, de bewoners en de ondernemers daar een stem in hebben.

Wij nodigen het College en de Raad dan ook van harte uit om met ons als Bolswarders in gesprek te gaan om samen tot goede keuzes te komen. De uitnodiging is al via de projectleider bij het College
aangekomen, met deze brief willen we onze uitgangspunten alvast op de agenda zetten.

Namens een brede groep van bewoners, ondernemers en sportverenigingen en namens Ons
Zwembad en Sporthart.
Platform Bolsward

Laat een reactie achter
  • * Uw reactie wordt geplaatst na goedkeuring