Gebiedsvisie inzichtelijk

Gebiedsvisie inzichtelijk

De gebiedsvisie voor het Groene Hart is klaar. Deze is gemaakt door Anneke Nauta van het bureau Bleeker/Nauta. Samen met de gemeente en de inbreng van vele Bolswarders is deze visie ontstaan.

Het Platform is blij met deze visie maar blijft, samen met Sporthart, de gebruikers, de ondernemers en de inwoners van dat gebied wijzen op de maatschappelijke functie van het gebied. Eerder werd dit in een brief naar het College verwoord.

Hier kunt u de gebiedsvisie inzien.

Laat een reactie achter
  • * Uw reactie wordt geplaatst na goedkeuring