Gebiedsvisie inzichtelijk

Gebiedsvisie inzichtelijk

De gebiedsvisie voor het Groene Hart is klaar. Deze is gemaakt door Anneke Nauta van het bureau Bleeker/Nauta. Samen met de gemeente en de inbreng van vele Bolswarders is deze visie ontstaan.

Het Platform is blij met deze visie maar blijft, samen met Sporthart, de gebruikers, de ondernemers en de inwoners van dat gebied wijzen op de maatschappelijke functie van het gebied. Eerder werd dit in een brief naar het College verwoord.

Hier kunt u de gebiedsvisie inzien.

Een reactie
  1. Goed plan. Hopelijk wordt er ook een hondenlosloopplek gerealiseerd. Het zou voorzien in een behoefte van veel honden en hondenbezitters dat er in het Groene hart een omheinde plek komt waar honden los mogen lopen en met elkaar kunnen spelen en hun baasjes elkaar kunnen ontmoeten. Als voorbeeld noem ik de voorziening gelegen in het Abbingepark in Leeuwarden.
    Binnen het “Groene Hart Bolsward” is daar vast ruimte voor te vinden en te maken.
    Er zijn voldoende hondenbezitters in Bolsward bereid om mee te denken.

Laat een reactie achter
  • * Uw reactie wordt geplaatst na goedkeuring