Vitaloo: Brief naar gemeenteraadsleden

Vitaloo: Brief naar gemeenteraadsleden

Bolsward, 03-09-2020

Waarde gemeenteraadsleden,
Op 24 september neemt u een besluit over het al dan niet verlengen van de subsidie aan zwembad Vitaloo in Bolsward. Kortgezegd komt het erop neer dat u een besluit neemt over het al dan niet sluiten van ONS zwembad.

Uit een rapport van Onderzoeksbureau Synarchis uit Hardinxveld-Giessendam blijkt dat ons zwembad niet kan overleven zonder gemeentelijke subsidie. Súdwest-Fryslân moet bezuinigingen. Uw college wil de subsidie intrekken. Het lot van ons zwembad ligt nu in uw handen. Laat u wel of niet het zwaard van Damocles vallen?

Wel of niet intrekken van de subsidie? In onze optiek is dit geen kwestie van een koele kosten-baten-analyse. Op korte termijn win je er misschien wat mee, maar op lange termijn? Het gaat hier ook over maatschappelijk belang, over leefbaarheid. Welk jong gezin wil zich vestigen in een stad zonder zwembad? In die zin raakt het ook ondernemers en middenstand.
We snappen dat u moet waken over het geld dat verdeeld moet worden tussen Sneek, Bolsward, Workum en al die andere steden en dorpen van onze gemeente, maar een zwembad schrappen voelt als een grote verschraling, een verarming van de stad.


Ergens schrijft Synarchis in haar rapport: “Voor zover bekend is er geen dorpshuis aanwezig in Bolsward.” Au… hoe kun je zoiets nou zeggen? Filips de Goede verleende ons in 1455 stadsrechten. Zolang zijn wij al stad.
We realiseren ons dat wij een aantal jaren terug zijn opgegaan in een nieuwe gemeente, een grotere bestuurlijke eenheid. Maar wij zijn geen wijk van Súdwest Fryslân. Wij voelen ons als een eigen stad. Met eigen scholen, eigen tandartsen en doctoren, eigen sportverenigingen, een eigen Hema en een eigen dialect. Daar hoort ook een eigen zwembad bij.
Iedereen hier heeft leren zwemmen in Bolsward. Een zwembad is een basisvoorziening. Als dat verdwijnt kom je op een glijdende schaal terecht. Wij krijgen hier straks bijna 300 nieuwe huizen. We willen mensen met kinderen trekken. We willen een jonge, springlevende stad zijn.

Dus wat ons betreft wordt het niet intrekken-wijd-sluit, maar verstrekken-wijd-open.

Namens ruim 10.000 bewoners van Bolsward en
Ons Zwembad, Optisport, Zwem- en Poloclub Bolsward, St Maarten basisschool, Sporthart Bolsward, Marne College, Daltonschool de Blinker, de Bron, gezamenlijke ouderbonden Bolsward, VOB en Platform Bolsward

Laat een reactie achter
  • * Uw reactie wordt geplaatst na goedkeuring