Zwembad Vitaloo werkt aan de toekomst

Zwembad Vitaloo werkt aan de toekomst

In september besloot de gemeenteraad een werkgroep in te stellen die de komende maanden de tijd krijgt om voor zwembad Vitaloo in Bolsward een toekomstbestendig, duurzaam en uitvoerbaar exploitatieplan te maken. Sjoerd IJdema van Platform Bolsward en raadslid Rowdy van der
Veen (GroenLinks), beiden lid van de werkgroep, vertellen over wat er de komende tijd gebeurt.


Wie zitten er in de werkgroep?
IJdema: “Die is zo breed mogelijk samengesteld, met mensen uit diverse organisaties in de stad. Jacqueline Brouwer (Vereniging Ondernemend Bolsward), Tineke Breeuwsma en Tineke de Rijke (Ons Zwembad), René Tiesma (Sporthart), Dirk Jan de Rouwe (Parkmanagement
Bolsward) en ik namens Platform Bolsward. Allen dragen het zwembad
een warm hart toe.”Van der Veen: “Vanuit de gemeenteraad meldden zich zeven leden om mee te denken: Jikkie Ruiter (FNP), Lianne v.d. Wal (VVD), Harmen de Wind (De Wind), Pieter K. de Vries (CDA), Marianne Poelman (PvdA), Rinske Poiesz (PoieszZijlstra) en ik namens GroenLinks en D66.”

Wat gaat de werkgroep precies doen?
IJdema: “We maken een plan hoe Vitaloo open kan blijven. Daarbij kijken we naar kosten, duurzaamheid, nieuwe mogelijkheden voor inkomsten, toekomstbestendigheid en hoe we daar, als Bolswarder mienskip,
voor kunnen zorgen.”
Van der Veen: “Als raadsleden bemoeien wij ons niet met de inhoud
van het plan. Daar hebben de betrokkenen uit Bolsward veel meer verstand van. Maar wij zijn wel sparringpartner en bewaken de randvoorwaarden. Zo willen we ervoor zorgen dat het plan zo breed mogelijk
gedragen wordt in de gemeenteraad.”


Hoe gaan jullie te werk de komende maanden?
IJdema: “Er moet een goed plan op papier komen en dat kunnen we
niet alleen. We gaan de komende tijd dan ook veel de boer op. Naar
bedrijven om te vragen of zij bijvoorbeeld in natura willen meewerken. Naar scholen om te praten over schoolzwemmen. We zetten publieksacties op met onder andere als doel een vriendengroep voor het
zwembad op te richten. We willen meer vrijwilligers en bestuursleden
werven. We bezoeken andere zwembaden om daarvan te leren. Alles
wat maar belangrijk is om het zwembad toekomstbestendig en echt
van de Bolswarders te maken.”
Van der Veen: “Als raadsleden vinden we het geweldig om te zien hoe
dit opgepakt wordt in Bolsward. Dit is een bijzondere samenwerking
tussen inwoners die iets willen en de gemeenteraad die er uiteindelijk
over moet besluiten. Dit is een nieuwe vorm van lokale democratie die
naar mijn mening de toekomst heeft.”


Wanneer horen we weer van jullie?
Van der Veen: “Het besluit over de toekomst van Vitaloo staat gepland
voor de raadsvergadering van 29 april 2021. Tot die tijd verwacht ik veel
reuring in Bolsward.” IJdema: “Dat klopt, want wij als werkgroep willen veel van ons laten horen in de stad. Op www.onszwembadbolsward.wordpress.com kun je ook zelf de voortgang van het hele proces volgen. En heb je vragen?
Mail dan naar . Wij beantwoorden
ze graag.”

Laat een reactie achter
  • * Uw reactie wordt geplaatst na goedkeuring