Ideeën en tips tijdens update Sporthart

Afgelopen woensdag, 10 december organiseerde Sporthart een digitale update voor haar achterban. In anderhalf uur werden diverse verenigingen bijgepraat over de recente ontwikkelingen rondom sportpark het Bolwerk.

De inleiding bestond uit het toelichten van de faciliterende rol van Sporthart, een klein stukje historie, toelichting recente draagvlak peiling en een inkijkje in onze werkwijze. Na recente toetreding van Erik Negerman konden we opnieuw verheugd melden dat met Willem Nieuwenhuis Sporthart inmiddels weer bestaat uit 5 leden. Willem is toegetreden als voortvloeisel uit een overleg met SC Bolsward en zal zich voornamelijk richten op de verwachtte nauwe samenwerking met SC Bolsward.

Vervolgens gaf Tineke Breeuswma van Ons Zwembad een inkijkje in de gang van zaken rondom de inspanningen voor behoud van het Zwembad Vitaloo voor Bolsward. Een werkgroep met brede Bolswarder vertegenwoordiging werkt hier intensief samen. Vanuit de gemeente is een werkgroep samengesteld van raadsleden die de kaders schetst en meedenk met de werkgroep. Een digitale brainstorm leverde tal van bruikbare tips en ideeën op die door Ons Zwembad en de werkgroep verder zullen worden opgepakt.

De avond werd afgesloten met een update van de inspanningen die zijn geleverd rondom de Groene Gebiedsvisie. Als startpunt heeft de landschapsarchitect o.a. de Sporthart plannen van 2016 gebruikt. In een viertal avonden hebben vele betrokken input geleverd en waaraan momenteel de laatste hand wordt gelegd voordat het aan de gemeente zal worden gepresenteerd. Meer hierover lees je hier. Inmiddels weten we dat het eindrapport donderdag 17 december zal worden aangeboden aan de gemeente.

In de komende tijd zal meer duidelijk worden rondom de gebiedsvisie en de planvorming rondom de uitvoering daarvan. We hopen in de eerste maanden van 2021 hieraan gezamenlijk een vervolg te kunnen geven.

Sporthart Bolsward is sinds 2018 gelieerd aan Platform Bolsward en nu ook aanwezig als onderdeel van platformbolsward.nl. Dit geeft ons een extra platform om nieuwsberichten te delen en zo nog beter te communiceren naar onze achterban.

Je vindt Sporthart Bolsward in de menubalk of door hier te klikken.

Eerdere berichtgeving van Sporthart Bolsward vindt je op onze Facebook pagina.